028-39955586 support@globalnsc.com
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt | English

  Giám sát Traffic
 

Tính năng: địa chỉ IP nguồn các máy tính dùng nhiều Traffic, địa chỉ IP đích các máy tính dùng nhiều Traffic,...
Chức năng: nhận biết được dấu hiệu hay nguy cơ của những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phát tán virus, xử lý khi bị nghẽn traffic.

 
 
  Giám sát mạng SaaS
 

Với phương pháp giám sát theo mô hình SaaS này (Software as a Service - phần mềm như một dịch vụ), khách hàng không cần cài đặt phần mềm mà chỉ cần truy cập vào trang web http://www.giamsatmang.vn, yêu cầu tạo tài khoản và cấu hình để giám sát các dịch vụ thông qua giao diện Web.

 
     
  Thiết bị Netmon Appliance
 

Để đáp ứng nhu cầu giám sát nhiều dịch vụ hơn cho Server/thiết bị trong hệ thống mạng LAN/WAN, chúng tôi đã đưa ra giải pháp phần mềm Netmon Appliance đóng gói sẵn: phần mềm Netmon Appliance cài đặt tại khách hàng, giám sát Server, Router, Firewall, Switch.

 
 
  Cung cấp thiết bị
 

Chúng tôi tư vấn và cung cấp thiết bị mạng: Server, Router, Firewall,cho thuê ngắn hạn, dài hạn các thiết bị Server, Router, Firewall,... cung cấp các dịch vụ thiết bị dự phòng (Spare part).
Khi thiết bị khách hàng bị hỏng chúng tôi sẽ cho khách hàng mượn tạm để sửa chữa thiết bị.

 
     
  Giám sát Traffic
 

Tính năng: địa chỉ IP nguồn các máy tính dùng nhiều Traffic, địa chỉ IP đích các máy tính dùng nhiều Traffic,...
Chức năng: nhận biết được dấu hiệu hay nguy cơ của những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phát tán virus, xử lý khi bị nghẽn traffic.

 
 
  Leased-Line
 

Công ty GlobalNSC là đại lý cung cấp các dịch vụ kênh thuê riêng của VNPT, nhà cung cấp dịch vụ Internet và kênh thuê riêng lớn nhất của Việt Nam. Dịch vụ kênh thuê riêng là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn dùng riêng để kết nối từ khách hàng ra Internet hoặc kết nối giữa các văn phòng với nhau riêng.

 
   
Liên Hệ
 
Kinh Doanh 028-3990 3418
Hỗ Trợ 028-3995 5586
Email info@globalnsc.com