028-39955586 support@globalnsc.com
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt | English

Giám sát Traffic
 

- Tính năng:
+ Địa chỉ IP nguồn các máy tính dùng nhiều Traffic.
+ Địa chỉ IP đích các máy tính dùng nhiều Traffic.
+ Tỉ lệ sử dụng Traffic của các nhóm dịch vụ như: Web, Mail, Chat,…

- Chức năng:
+ Nhận biết được dấu hiệu hay nguy cơ của những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phát tán virus.
+ Xử lý khi bị nghẽn traffic.
+ Phân chia băng thông hợp lí cho từng loại dịch vụ mạng khác nhau.

 
   
Liên Hệ
 
Kinh Doanh 028-3990 3418
Hỗ Trợ 028-3995 5586
Email info@globalnsc.com