028-39955586 support@globalnsc.com
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt | English

Thiết bị Netmon Appliance
 

Để đáp ứng nhu cầu giám sát nhiều dịch vụ hơn cho Server/thiết bị trong hệ thống mạng LAN/WAN, GlobalNSC đã đưa ra giải pháp Netmon Appliance:
- Thiết bị Netmon Appliance lắp đặt tại khách hàng.
- Giám sát Server, Router, Firewall, Switch,…
- Gửi cảnh báo qua SMS/Email khi dịch vụ bị sự cố, quá ngưỡng.

Ba phương pháp giám sát:
- Không cần cài đặt phần mềm trên Client:
  + Giám sát các dịch vụ bằng phương pháp đơn giản như tại trang web http://www.giamsatmang.vn SaaS.
  + Các dịch vụ giám sát: Ping, TCP Port, Mail (SMTP, POP3, IMAP), FTP, SSH, Database Port, Web port, Web content,…
- Giám sát qua giao thức SNMP:
  + Giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol ) là giao thức chung, chuẩn và dùng quản lý cho các thiết bị mạng, Server.
  + Netmon Appliance sẽ kết nối tới các thiết bị mạng thông qua chuỗi Community string, có thể giám sát các dịch vụ như:
▪ Trạng thái up/down của Interface, CPU, Memory, HDD, RAID, nguồn (Power supply), tốc độ, nhiệt độ,...
▪ Thiết bị mạng khi bị sự cố có thể gửi SNMP Trap đến Netmpon Applaince.
▪ Thiết bị mạng gửi syslog đến Netmon Appliance.
- Giám sát thông qua Netmon Agent:
  + Cài đặt thêm phần mềm Netmon Agent trên từng Server để giám sát nhiều dịch vụ một cách chuyên nghiệp hơn.
  + Hỗ trợ Unix, Linux, Windows.
  + Giám sát các dịch vụ của Server như: CPU, Memory, HDD, tốc độ, nhiệt độ, RAID.
  + Giám sát chi tiết số lượng kết nối vào Web server, Mail Server, Queue của Mail Server, giám sát Database.
  + Giám sát tính trọn vẹn của thư mục, file.
  + Giám sát Log file, Syslog trên từng Client.

 
   
Liên Hệ
 
Kinh Doanh 028-3990 3418
Hỗ Trợ 028-3995 5586
Email info@globalnsc.com